Termeni si conditii

Operatorul cabinetului B&D Barik SRL cu sediul social pe str Ortodoxa nr 14, com Mihai Viteazu, jud Cluj înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului CLUJ, sub nr. J12/5769/23.11.2021, CUI 45268470, isi insuseste urmatoarele:

Termeni si conditii

Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin efectuarea unei programari la o sedinta de terapie individuala sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate înainte de a naviga pe site sau a face o programare online. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni sau cu Politica de confidentialitate, vă rugăm să nu utilizați acest website.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni si conditii. Programării dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul completării formularelor. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor si conditiilor. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment prestarea unui serviciu, fără notificare prealabilă.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la contact recuperare.barik@gmail.com sau la numarul de telefon 0726 728 848 și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

 1. Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea programărilor
 2. Nu veți efectua nicio programare falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula programarea și informa autoritățile competente;
 3. Veți furniza informații reale, complete și actualizate;
 4. Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice informatie regăsită pe acest site.
 5. Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.
 6. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Copyright

Toate informațiile și imaginile existente pe acest site sunt cu titlu informativ, fiind deținute exclusiv de către  Centrul OxiHealth, proprietar al acestui domeniu și website. Niciun material, imagine, articol de pe acest nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres si in scris al titularului legal al acestui drept, respectiv Centrul OxiHealth. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului acestui website, fiind strict interzisă folosirea acestui site in scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hartuirea proprietarului, agenților, reprezentanților si afiliațiilor săi.

Proprietarul își rezervă dreptul de a aplica toate masurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentala sau intenționata, pierdere, distrugere sau împotriva accesului oricărei persoane neautorizate.

Confidențialitate

Protecția informațiilor in cursul procesării datelor dumneavoastră personale este prioritara, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile in Romania. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se afla sub controlul nostru, de aceea cabinetul nu își asumă și nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

Cabinetul nu va dezvălui nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. Centrul OxiHealth nu va transmite nici unui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe acest site web, conform acestor “Termeni si Condiții”.

 

DREPTURI SI OBLIGATII

A. Beneficiarul serviciilor din cadrul Cabinetului OxiHealth are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. să fie informat cu privire la condiţiile prestării serviciilor ce formează obiectul prezentului contract;
 2. să achite integral preţul serviciilor ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract;
 3. să-şi asume în totalitate declaraţia privind consimţământul informat, prezentat mai jos, in prezentul contract.

 

B. Furnizorul serviciilor are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. să i se achite integral preţul serviciilor , specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;
 2. să întreprindă toate acţiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;
 3. să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;
 4. să respecte confidenţialitatea prezentului contract, precum şi secretul profesional, potrivit dispoziţiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G nr. 788/2005;

 

DISPOZITII PRIVIND ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

Acceptarea termenilor si conditiilor are loc din momentul accesarii website-ului www.centruloxihealth.ro ,dar si prin completarea formularului de rezervari pentru sedintele de terapie individuala. Ne rezervam dreptul de a ne selecta clientele si de a refuza o programare, chiar daca plata a fost efectuata. Dacă nu aprobăm programarea pentru sedinta de terapie individuala, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursată integral.

Termenii si conditiile din prezentul contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât şi beneficiarilor persoane juridice. Părţile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile şi obligaţiile asumate.

Prin completarea formularului de rezervari si ulterior, prin efectuarea platii pentru fiecare sedinta de terapie individuala, declarati că ati luat la cunoştinţă de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidenţialităţii serviciilor.

Singura opțiune pentru programarea la sedintele de terapie individuala prin intermediul acestui website este programarea online. După ce ați completat formularul de inscriere, programarea va fi adaugata in calendarul terapeutului. După completarea formularului de inscriere, trebuie sa efectuati plata conform indicatiilor din site, pentru a beneficia de serviciile la care v-ati inscris. Datele necesare pentru a completa formularul sunt: numele, prenumele,  numarul de telefon, adresa de email.

În situația în care programarea este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail valabilă, veţi primi un e-mail de informare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu putem aproba solicitarea de programare (de ex, dacă a fost acceptată o altă programare pentru aceeași oră), vă anunţăm în cel mai scurt timp privind reprogramrea pentru o alta zi si ora. În cazul în care nu puteti să participati la ședința la data și ora reprogramata,  dar plata s-a realizat deja, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0726 728 848 sau prin e-mail la adresa recuperare.barik@gmail.com si sa stabilim impreuna o data si ora convenabila pentru dumneavoastra.

PREȚURILE

Preţul convenit este afisat in momentul inscrierii in formularul de programare, la sectiunea “ Plata “  si trebuie achitat integral inainte de inceperea procedurii. Neachitarea înainte de ziua si ora specificata pentru programare atrage anularea programarii pentru terapie individuala.

Preţurile afisate contin T.V.A.

ANULAREA PROGRAMARII

În cazul anulării unei programari, trebuie să ne contactați în cel mai scurt timp la adresa de email recuperare.barik@gmail.com sau la numarul de telefon afisat pe site, transmițând data si ora sedintei.

 Conditiile de returnare a sumei incasate privind procedura rezervata sunt urmatoarele:

 • Cu 24h inainte de rezervare -> restituire completa a sumei incasate
 • Intre 24h si 2h inainte de rezervare -> restituire 50% a sumei incasate
 • Sub 2h inainte de rezervare -> nerestituirea sumei incasate

In cazuri de forta majora clientul este obligat sa anunte telefonic iar terapeutul va lua decizia asupra procentului de restituit din suma incasata

Putem anula o sedinta dacă procedura nu este disponibila pentru orice motiv. Vă vom anunța dacă este cazul și vă vom returna orice plată pe care ați făcut-o.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, acte teroriste, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet, stari de urgenta declarate de autoritati. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.

ACORDUL UTILIZATORULUI

Prin accesarea acestui site utilizatorul atesta ca a citit si înțeles “Termenii si Condițiile”, iar prin continuarea navigării sau prin bifarea opțiunii “Accept” utilizatorul accepta ca aceste clauze constituie un acord încheiat intre utilizator și Centrul OxiHealth în privința utilizării site-ului www.centruloxihealth.ro cat si a datelor oferite.

Contraindicatii:

Contraindicațiile terapiei: